Regulamin

#beznapinki
#fairplay

Regulamin simrace.pl

W wyścigach stosujemy zasady opublikowane na simrace.pl, chyba że poniższy regulamin stanowi inaczej.

Zachowanie szczególnej ostrożności

 • Zachowujemy się jak w prawdziwym życiu – nie spychamy, nie taranujemy, nie zajeżdżamy drogi
 • Jadąc ramię w ramię, zostawiamy rywalowi miejsce w zakręcie!
 • Szczególna ostrożność na starcie. Osoba powodująca karambol będzie karana “z automatu”!
 • Na wyprzedzającym spoczywa obowiązek wykonania bezpiecznego manewru! Niedozwolony jest kontakt, opieranie się, przepychanie, uderzenie w tył, obrócenie przeciwnika
 • Obserwuj i przewiduj pozycje kierowców w szczególności tych za Tobą (Helikorsa, CarRadar)
 • Nie zamykamy atakującego przeciwnika jeśli uzyskał on “istotny overlap” przed wejściem w zakręt (przód jego auta znalazł się dalej, niż w połowie drugiego auta)
 • Atak pod pachę, dive bomb – atakujący NIE ma prawa liczyć na miejsce w zakręcie jeśli nie uzyskał “istotnego overlapa” – chodzi o to, żeby kierowca przed nami miał szansę zareagować i zostawić miejsce

Osoba powodująca wypadek musi oddać pozycję poszkodowanym

Osoba ta musi oddać pozycję poszkodowanym pod groźbą dodatkowych 5 pkt karnych. Oddać pozycję należy niezwłocznie, oraz dokonać tego w bezpieczny sposób (nie stawać na środku toru, zjechać z lini wyścigowej, ewentualnie na pobocze, jeśli nie jest to możliwe wykonać manewr na najbliższej prostej).

Osoba, która spowodowała karambol, jeśli nie ma pewności przepuszcza wszystkich.
“Jeśli spowodowałeś karambol – w wyścigu jesteś skończony.”

Nazwa Zawodnika

Każdy zawodnik posługuje się taką samą nazwą, jaką używa na Facebook i Discord – w celu łatwej identyfikacji.

Usuwamy polskie znaki! Ze względu na relację Live, używana przez wszystkich zawodników forma to „Imię Nazwisko”.

Helicorsa || CarRadar

Obowiązkowo używamy jednej z powyższych aplikacji. Jeśli sędziowie stwierdzą błąd polegający na ewidentnym taranowaniu osoby znajdującej się w martwym punkcie możliwe będzie nałożenie dodatkowej kary.

Aplikacje umieszczamy w miejscu, w którym podczas jazdy skupia się nasz wzrok!

DISCORD https://discord.gg/Es3TbrF

 • Discord jest obowiązkowy, tak jak obecność na kanale 15 minut przed kwalifikacjami.
 • Osoby nieobecne mogą zostać wykluczone z wyścigu.
 • Odprawa przed wyścigiem, odbywa się w boksach.
 • Tylko tryb Naciśnij i mów.*
 • Obowiązuje taki sam pseudonim jak w Facebook i Assetto Corsa.*
 • Adres kanału https://discord.gg/Es3TbrF.
 • Podczas wyścigu i kwalifikacji komunikację głosową należy ograniczyć do minimum.

Organizacja ligi

 • Liga składa się z dwóch odrębnych klasyfikacji punktowych – div1 – dywizja mistrzowska; div2 – dywizja 2.
 • Rundy podzielone są każdorazowo na dwie dywizje:
  • div1 – najlepszych 20 zawodników prekwalifikacji;
  • div2 – zawodnicy z miejsc 21-40 prekwalifikacji lub dalszych miejsc (stosownie do składu zawodników rundy div1).
 • Zawodnicy div1 oraz div2 są zobowiązani potwierdzić swój udział do godz. 16:00 w dniu odbywającej się rundy div1 lub div2. Zawodnicy otrzymują hasło do serwera do godz. 16:30. Istnieje możliwość przedłużenia terminu potwierdzenia udziału przez uczestnika – konieczny jest kontakt z organizatorem (grupa fb).
 • W przypadku absencji uczestników div1 – jego miejsce mogą zająć zawodnicy z miejsc 21, 22, itd. – ale liczba uczestników rundy nie przekracza 20, +ewentualnie osoby zaproszone przez organizatora.
 • Dywizja 2 – w przypadku wolnych miejsc na liście startowej hasło do serwera jest udostępniane na stronie i grupie fb w momencie rozpoczęcia kwalifikacji do pierwszego wyścigu – od tego momentu obowiązuje na serwerze zasada logowania kto pierwszy ten lepszy.

Zawody

 • Dzień wyścigowy div1 – środa
 • Dzień wyścigowy div2 – czwartek
 • Start kwalifikacji 21:00, czas trwania: 15 minut
 • Dwa wyścigi po 20 min + 1 okrążenie (chyba, że w terminarzu będzie ogłoszenie o zmianie czasu wyścigu / liczby okrążeń)
 • Drugi wyścig reversed (odwrócona kolejność pierwszych 10 pozycji)

Setup i ustawienia

 • Wszyscy zawodnicy wystartują z tym samym zablokowanym setupem z wyjątkiem poziomu paliwa
 • Wyłączone zostają koce grzewcze (uwaga na starcie wyścigu)
 • Dozwolona jest Kontrola Trakcji i ABS
 • Zalecamy używanie ABS w wyścigu, błędy wynikające z jego braku będą piętnowane

Prekwalifikacje

Przed każdymi zawodami będą prowadzone prekwalifikacje – do 23:59 dnia poprzedzającego wyścig. W ramach prekwalifikacji zostaną wyłonieni kierowcy mający prawo do startu w wyścigu (pierwszych 20 najlepszych czasów dla div1 oraz kierowcy z miejsc 21-40 lub kolejni w zależności od składu zawodników rundy div1).

Domyślne hasło do serwera: $IMMC2018

Punktacja

Punktacja przyjęta na bazie punktacji obowiązującej w Miata Challenge (zmodyfikowana dla dwóch dywizji).

+1 punkt –  za najszybsze okrążenie wyścigu

Do klasyfikacji generalnej zaliczone będą wszystkie rundy z sezonu!

Kary i protesty

Możliwe jest składanie protestów do 2 dni po wyścigu (do 23:59 w piątek po wyścigu), we wcześniej utworzonym przez administratorów wątku w grupie Facebook SIM Miata Challenge. 

Załączamy film*, sprawcę, numer wyścig, minuty powtórki – dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować zdarzenie.

Kary stosowane w przypadku wykroczeń:

 • 3 pkt karne do klasyfikacji – niesportowe zachowanie lub błąd, który powoduje niewielkie konsekwencje dla innych, nie jest ewidentnie umyślny lub ciężko orzec o winie tylko jednej ze stron
 • 5 pkt karnych – błąd, który powoduje poważne konsekwencje dla innego zawodnika (np. wykluczenie innego zawodnika z wyścigu, utrata przez niego znaczącej ilości pozycji)
 • 10 pkt karnych – błąd, który powoduje poważne konsekwencje dla więcej niż jednego zawodnika (np. spowodowanie karambolu)
 • 5 pkt karnych – dodatkowo doliczane dla osoby, która nie oddała pozycji zawodnikom, tracącym z jej winy pozycje podczas wyścigu
 • dyskwalifikacja z następnego wyścigu – w przypadku zdobycia sumy 20 pkt. karnych z poprzednich wyścigów

Osoby, które będą próbowały oszukiwać, szukać okazji na urwanie czasu poza torem (szukanie skrótów, hacków). Będą karane kategorycznym Banem.

Tłumaczenia w stylu „tylko testowałem”, nie będą żadnym
usprawiedliwieniem.